Search

Voorschoolse opvang / Overblijven

U kunt vanaf 7.30 uur gebruik maken van de voorschoolse opvang. De kosten zijn € 0.50 per halfuur per leerling. Nadere informatie kunt u op school verkrijgen.
 

Leerlingen kunnen tussen de middag op school overblijven. Er zijn voor het toezicht overblijfmoeders aanwezig. We vragen een vergoeding voor het overblijven. U kunt een overblijf-kaart kopen voor tien keer overblijven. Kosten: €11,30. Zonder overblijfkaart bedraagt de vergoeding €1,60 per keer.
De overblijvers mogen tussen de middag het schoolterrein niet verlaten.
U begrijpt, dat het overblijven echt alleen bedoeld is voor die kinderen waarvoor tussen de middag thuis geen opvang mogelijk is.